Obecní úřad HNOJNÍK


tel: 558 694 255
email: sekretariat@hnojnik.czVítejte na stránkách obce Hnojník


Oficiální stránky obce hnojník zde.Hnojník, největší z obcí mikroregionu obcí povodí Stonávky, leží na této říčce v turisticky atraktivní podbeskydské krajině a má v současné době téměř 1500 obyvatel, což z něj činí jedno z přirozených hospodářských i společenských center mikroregionu. Obec leží na křižovatce silnic I/68 navazující v Neborech na silnici I/11 s mezinárodní trasou E75 a silnice II/474 ústící v blízkých Třanovicích na silnici I/48. Obcí vede také regionální železniční trať z Frýdku-Místku do Těšína. Strategicky výhodná poloha inicializovala usídlení několika privátních podnikatelských subjektů v části obce kolem silnice první třídy. Naprojektována je i podnikatelská zóna Hnojník - Třanovice v souvislosti s modernizací silničního tahu I/48 a I/11.

Historie obce sahá, dle dochovaných záznamů, do přelomu 13. a 14. století a je úzce spojena s řadou významných šlechtických rodů, jimž hnojnické panství náleželo. V roce 1736 se stal jeho majitelem baron Bees z Chrastiny, jehož potomkům panství patřilo až do znárodnění v roce 1945. V 18. století postavili v Hnojníku barokní zámek, který byl v první polovině 19. století přebudován ve stylu slezského empíru. Obklopen je stylovým parkem s četnými plastikami a se sochou Jana Nepomuckého tvoří výraznou dominantu obce, dnes v majetku zahraničních vlastníků značně devastovanou. Lze očekávat brzkou nápravu na základě společných aktivit obcí mikroregionu. Další významnou památkou je jednolodní, původně dřevěný empírový kostel Nanebevzetí Panny Marie s památkově chráněnou ohradní zdí s výklenkovými kaplemi z počátku 19. století.

Na rozdíl od severní části obce, která má do jisté míry obchodní a průmyslový charakter a perspektivu tohoto rozvoje, si jižní část obce zachovává vesnický podhorský kolorit a je výchozím bodem pro zajímavé pěší a cyklistické výlety do Beskyd a Podbeskydí.


Warning: include() [function.include]: Unable to access ../hnojnik_cz/bannery.php in /mnt/data/accounts/m/marektom/data/www/obecportal/modul_mainpage/index.php on line 162

Warning: include(../hnojnik_cz/bannery.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/data/accounts/m/marektom/data/www/obecportal/modul_mainpage/index.php on line 162

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../hnojnik_cz/bannery.php' for inclusion (include_path='.') in /mnt/data/accounts/m/marektom/data/www/obecportal/modul_mainpage/index.php on line 162